PROJECTEN

Alle projecten: 38 PROJECTEN

Dit is het overzicht van al onze projecten. Via de navigatiebalk (links) kan je projecten weergeven per pijler, regio, thema of projectstatus.

Lean and Green Personal Mobility
Lean and Green Personal Mobility
Begeleiding van bedrijven naar 20% CO2-reductie voor woon-werk en dienstverplaatsingen.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:In uitvoering
MEER INFO
Gemeenschappelijke trailerparkings
Gemeenschappelijke trailerparkings
Een proefproject rond spitsmijden voor wegtransport, gebaseerd op gemeenschappelijke ontkoppelingspunten.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
Kantoorbus
Kantoorbus
Een kantoorbus die reistijd voor woon-werkverkeer omzet in werktijd.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:In uitvoering
MEER INFO
VEBIMOBE
VEBIMOBE
Verkenning van de mogelijkheden van de verkeersbordendatabank in Intelligente transport systemen.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
ULM
ULM
Vlaams onderzoeksproject stedelijke logistiek en mobiliteit
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteitsdata
Status:Afgerond
MEER INFO
Transmob
Transmob
Transportdata via Mobiliteitskaart.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
BikeForm
BikeForm
Platform voor vraag- en aanbod van bedrijfsfietsen
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:Afgerond
MEER INFO
Masterplan POM Limburg
Masterplan POM Limburg
Onderzoek naar de inplanting van trailerparkings op de E313 en het inzetten van lange en zware vrachtwagens.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
Proefproject Distribouw Langemunt Gent
Proefproject Distribouw Langemunt Gent
Proefproject rond het beleveren van bouwmaterialen in het stadscentrum via het water.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
Shopmob
Shopmob
Een concept dat het winkelen meer spreidt in de tijd en over verschillende vervoersmodi.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
Watertruck Plus
Watertruck Plus
De bouw van een vloot van kleine duwbakken en de benodigde duwboten voor een ruimere verspreiding van het Watertruck concept.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Europees
Thema:Slim reizen en transport
Status:In uitvoering
MEER INFO
DYNAcity
DYNAcity
Platform voor intelligente mobiliteit
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame en toegankelijke steden
Status:Afgerond
MEER INFO
I-mobiliteitsbudget
I-mobiliteitsbudget
Een informatiesysteem waardoor zowel de werknemer als de werkgever op elk moment een zicht heeft op het nog te besteden mobiliteitsbudget.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:Afgerond
MEER INFO
Elmo@work
Elmo@work
Multimodale elektrische mobiliteit voor woonwerk- en dienstverplaatsingen.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:Afgerond
MEER INFO
ICOMflex
ICOMflex
Flexwerkplekken en het organiseren van het ‘nieuwe werken’
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:Afgerond
MEER INFO
Distribouw
Distribouw
Een economische analyse in functie van de uitbouw van een netwerk van multimodale distributie- en consolidatiecentra (D&CC) voor bouwmaterialen.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
NweRIDE
NweRIDE
Het versterken en verbinden van dynamische autoritdeelsystemen in Noordwest-Europa.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Europees
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
Compass4D
Compass4D
Meer veiligheid en comfort via Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS)
Pijler:Personenvervoer
Regio:Europees
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
Sensovo
Sensovo
Een onderzoek naar de mogelijkheid om voertuigen in te schakelen bij het opvolgen van de kwaliteit van het wegdek.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Europees
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
Mobilotoop
Mobilotoop
Mobilotoop tracht een realistisch beeld te scheppen over hoe de stedelijke mobiliteit van personen er in de toekomst (2050) kan uitzien.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame en toegankelijke steden
Status:Afgerond
MEER INFO
Olympus
Olympus
Olympus onderzoekt welke rol elektrische voertuigen kunnen spelen binnen de 'genetwerkte mobiliteit', een netwerk aan mobiliteitsoplossingen.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
Intelligente Walsen
Intelligente Walsen
Een onderzoek naar het gebruik van intelligente systemen om de aanleg van asfaltwegen te verbeteren.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
Digitaal platform Minder Hinder
Digitaal platform Minder Hinder
De digitalisatie van het Minder Hinder draaiboek en de Minder Hinder toets (zie Minder Hinder bij Wegenwerken).
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
Build Over Water
Build Over Water
Pilootproject waarbij de distributie van gepalletiseerde bouwmaterialen via 2 Regionale Watergebonden Distributiecentra gebeurt.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
CoCar
CoCar
Een nieuw rittendeelsysteem dat het klassieke carpoolen aanvult met een dynamische smartphone applicatie.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
Watertruck
Watertruck
Studie en pilootprojecten rond de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Europees
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
Road Meets Rail
Road Meets Rail
Een transportconcept dat een spoortraject combineert met wegtransport over een vergelijkbare fysieke afstand.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
I Bike I Move
I Bike I Move
1000 Hasseltse werknemers aansporen om met de fiets naar het werk te rijden.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:Afgerond
MEER INFO
Duwboten
Duwboten
Haalbaarheidsstudie omtrent een nieuw type duwboot voor kleine waterwegen.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten
Status:Afgerond
MEER INFO
D-via
D-via
Een studie naar een slimme bundeling van goederenstromen die resulteerde in een digitale kaart en pilootprojecten te Hasselt en Gent.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame en toegankelijke steden
Status:Afgerond
MEER INFO
Wegdekbeheersysteem
Wegdekbeheersysteem
Onderzoek naar de haalbaarheid van een automatisch wegdekbeheersysteem.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
BikeTrack
BikeTrack
Traceermodule om fietstrajecten automatisch te registreren.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
I-park4U
I-park4U
Demonstratieplatform waarbij realtime parkeerinformatie aan weggebruikers in steden wordt aangeboden via hun navigatiesysteem in de wagen.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
Signalisatie op bedrijventerreinen - INSIGN
Signalisatie op bedrijventerreinen - INSIGN
De ontwikkeling van een uniform en concreet signalisatiesysteem voor bedrijventerreinen.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
Minder Hinder bij wegenwerken
Minder Hinder bij wegenwerken
Uniek draaiboek om de hinder bij wegenwerken te verminderen.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
Eurotranscon
Eurotranscon
Een ICT-optimalisatieplatform dat het aantal ritten met lege containers drastisch vermindert.
Pijler:Goederenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Slim reizen en transport
Status:Afgerond
MEER INFO
Onderhoud bij DBFM-contracten
Onderhoud bij DBFM-contracten
Praktische aanbevelingen toegespitst op het langetermijnonderhoud bij weg- en infrastructuurwerken.
Pijler:Infrastructuur
Regio:Regionaal
Thema:Duurzame infrastructuur
Status:Afgerond
MEER INFO
VME (Verkeers- en Mobiliteits- Educatief Centrum)
VME (Verkeers- en Mobiliteits- Educatief Centrum)
Voorbereidende studie ter realisatie en exploitatie van een gloednieuw centrum voor permanente verkeersopleiding.
Pijler:Personenvervoer
Regio:Regionaal
Thema:Mobiliteit van bedrijven
Status:Afgerond
MEER INFO

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze projectwerking en evenementen.

UW VOORDEEL ALS LID

Bouw letterlijk mee aan een betere mobiliteit!
238
LEDEN
Delhaize
Traject
Nedap
Be-Mobile
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Methis Consulting
Logistics in Wallonia
Waterwegen en Zeekanaal
Gimv
Parkeon Belgium
Voka Kempen
Rauwers Controle
Stad Hasselt
De Scheepvaart
Comeos
RAM Mobile Data
Witteveen en Bos
Touring
Transport & Mobility Leuven
NMBS Holding