OVER VIM

MISSIE EN VISIE VAN HET VIM

Duurzame mobiliteit door innovatie bevorderen vormt de opdracht van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit.
Het VIM verwezenlijkt deze missie door samen met (grote en kleine) bedrijven en lokale overheden innovatieve proefprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

 

Hiermee sluit het VIM aan bij het Pact 2020 van de Vlaamse regering. Want het Vlaams Instituut voor Mobiliteit verbindt zich ertoe om tegen 2020 maar liefst 1.000.000 minder voertuigverliesuren te hebben op de Vlaamse wegen.

Dankzij subsidies vanuit het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en Europa kunnen innovatieve mobiliteitsoplossingen onderzocht en geïmplementeerd worden binnen een real life testomgeving. Uit deze proefprojecten ontstaat kennis waarmee zowel overheden als bedrijven aan de slag kunnen om hun mobiliteit te optimaliseren.

Het VIM beschikt over expertise binnen tal van mobiliteitsvelden zoals:

 • woon-werkverkeer,
 • tijd- en plaatsonafhankelijk werken,
 • stedelijke belevering,
 • bundelen van goederenstromen,
 • binnenvaart,
 • modal split,
 • wegdekbeheer,
 • minder hinder,
 • enz.

Duurzame mobiliteit in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft het VIM de opdracht gegeven om duurzame mobiliteit in Vlaanderen te verankeren.

Het VIM heeft daarbij de ambitie om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame mobiliteit op lange termijn. Deze overgang zal zich de facto in alle geledingen van de maatschappij afspelen en zal een effect hebben op de economie maar ook op de maatschappij zelf en het milieu. Mobiliteit is van belang voor een breed spectrum van actoren, disciplines, actieterreinen, initiatieven en doelgroepen.

Naast haar projectwerking fungeert het VIM daarom ook als een ‘netwerk voor innovatie in mobiliteit’.
Samen met haar leden realiseert het VIM mobiliteitsoplossingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame groei van de Vlaamse economie en de vermindering van het fileleed. Innovatie en rendement staan hierbij centraal.

Uiteraard stopt mobiliteit niet aan de landsgrenzen. Daarom hecht het VIM veel belang aan actieve samenwerkingsvormen met Europese spelers die met vergelijkbare mobiliteitsvraagstukken te maken hebben. Dit zowel op strategisch als op projectniveau.

Personenvervoer, goederenvervoer, infrastructuur

Visie: 3 pijlers, 7 thema's

De missie van het VIM wordt geconcretiseerd en geoperationaliseerd binnen een uitgewerkte visie. Deze visie steunt op drie pijlers:

 • personenvervoer,
 • goederenvervoer,
 • infrastructuur.

Deze drie pijlers worden verder uitgewerkt binnen zeven thema’s:

 • duurzame en toegankelijke steden,
 • duurzame infrastructuur,
 • innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten,
 • mobiliteit van bedrijven,
 • prijsmaatregelen,
 • slim reizen en transport,
 • mobiliteitsdata.

Om met alle stakeholders tot een gedeelde visie te komen, wordt deze geformuleerd in een tastbare doelstelling, namelijk structureel tegen 2020 het aantal voertuigverliesuren met 1 miljoen eenheden verminderen.
VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT
Wetenschapspark 13
B-3590 DIEPENBEEK

T +32 11 24 60 00
F +32 11 24 60 09
E info@vim.be

BTW-nummer BE 0877 707 963
STEL JE VRAAG
*
*
*
(* is een verplicht veld)
Verzenden

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze projectwerking en evenementen.

UW VOORDEEL ALS LID

Bouw letterlijk mee aan een betere mobiliteit!
238
LEDEN
Waterwegen en Zeekanaal
Transport & Mobility Leuven
Voka Kempen
NMBS Holding
De Scheepvaart
Stad Hasselt
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Logistics in Wallonia
Gimv
Touring
Comeos
Parkeon Belgium
Witteveen en Bos
Traject
RAM Mobile Data
Delhaize
Rauwers Controle
Be-Mobile
Nedap
Methis Consulting