OVER VIM


Over het VIMHet VIM realiseert mobiliteitsoplossingen die het verkeer van personen en goederen in Vlaanderen duurzamer maken. Innovatie en rendement staan hierbij centraal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen met hun projectideeën bij het VIM terecht voor financiële middelen, expertise en contacten.

 

Missie

 

De Vlaamse overheid gaf het VIM de opdracht om duurzame mobiliteit in Vlaanderen te verankeren.

Het VIM heeft daarbij de ambitie om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame mobiliteit op lange termijn. Deze transitie zal zich de facto afspelen in alle geledingen van de maatschappij en zal een effect hebben op de economie maar ook op de maatschappij zelf en het milieu. Mobiliteit is een breed speelveld van actoren, disciplines, actieterreinen, initiatieven en doelgroepen. Het VIM fungeert als netwerk voor innovatie in de mobiliteit.

Samen met haar leden realiseert het VIM mobiliteitsoplossingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame groei van de Vlaamse economie en de vermindering van de congestie. Innovatie en rendement staan hierbij centraal.

Visie


De missie van het VIM wordt geconcretiseerd en geoperationaliseerd binnen een uitgewerkte visie. Deze visie steunt op drie pijlers:

  • personenvervoer,
  • goederenvervoer,
  • infrastructuur.

Deze drie pijlers worden verder uitgewerkt binnen zeven thema’s: duurzame en toegankelijke steden, duurzame infrastructuur, innovatieve verplaatsingssystemen en transportconcepten, mobiliteit van bedrijven, prijsmaatregelen, slim reizen en transport en mobiliteitsdata. Deze zeven thema’s dienen als aanknopingspunten voor de te ontwikkelen projecten, maar evenzeer als toetssteen om de evolutie van het VIM op middellange en lange termijn te evalueren.
Om tot een gedeelde visie te komen, wordt de visie vertaald naar een allesomvattende en vatbare doelstelling: structureel 1 000 000 verliesuren minder tegen 2020. Het beperken van het aantal verliesuren op korte, middellange en lange termijn wordt hierbij tevens vertaald in winst voor individu, bedrijf en maatschappij, zowel op het vlak van economische winst, milieu en welzijn.

 

 

VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT
Wetenschapspark 13
B-3590 DIEPENBEEK

T +32 11 24 60 00
F +32 11 24 60 09
E info@vim.be

BTW-nummer BE 0877 707 963
STEL JE VRAAG
*
*
*
(* is een verplicht veld)
Verzenden

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze projectwerking en evenementen.

UW VOORDEEL ALS LID

Bouw letterlijk mee aan een betere mobiliteit!
238
LEDEN
Gimv
Parkeon Belgium
Nedap
Methis Consulting
Transport & Mobility Leuven
Traject
Be-Mobile
NMBS Holding
RAM Mobile Data
De Scheepvaart
Delhaize
Voka Kempen
Comeos
Stad Hasselt
Rauwers Controle
Waterwegen en Zeekanaal
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Witteveen en Bos
Touring
Logistics in Wallonia