NETWERK

VIM-leden aan het woord

Nico Anten, Managing Director Connekt: "Het VIM biedt ons een waardevol netwerk aan waarin, net als bij ons, wordt samengewerkt op basis van inhoud en vertrouwen. Doordat mobiliteitsprojecten en onderwerpen grensoverschrijdend worden biedt koppeling van onze netwerken meer waarde voor de leden."

Anthony Callens , Watertruck project manager Haven van Brussel: “Het VIM en de Haven van Brussel streven naar hetzelfde doel, namelijk een meer duurzame en multimodale mobiliteit. Om dit te bereiken is samenwerking nodig tussen privé en publieke actoren in de verschillende gewesten, maar ook met de omringende buurlanden. Daarom neemt de Haven van Brussel deel aan het Europees project Watertruck, om watergebonden transport even aantrekkelijk en flexibel te maken als vrachtvervoer over de weg.”

Maarten De Schepper, Dienst Mobiliteit, Stad Hasselt: "Duurzaam ondernemen stimuleren bij bedrijven is een belangrijk onderdeel van mobiliteitsstrategie van de stad Hasselt, dat kunnen we dankzij I Bike I Move in samenwerking met het VIM letterlijk aan de buitenwereld laten zien."

Bart Opsomer, senior consultant Phidan: “Producenten van bouwmaterialen doen al jarenlange inspanningen om de duurzaamheid van hun processen en producten te verbeteren. Daartoe hoort de zoektocht naar een verlaagde impact op de mobiliteit, door de inzet van alternatieve transportmodaliteiten. Het VIM levert met Build over Water en Distribouw een belangrijke bijdrage om de individuele inspanningen te consolideren, de kennis te bundelen, en finaal het distributiemodel in de sector een watergebonden invulling te geven.”

Philippe Leeman, subdirector strategy Touring: “Touring wenst een belangrijke bijdrage te leveren tot een globale duurzame mobiliteit en heeft in het VIM een partner gevonden om te werken rond concrete innovatieve projecten die het verschil kunnen maken in de mobiliteit van morgen. Touring ondersteunde actief het CoCar project waarbij een gebruiksvriendelijk carpoolingsysteem werd ontwikkeld dat gebruik maakt van de smartphone technologie.“

Pieter Deschamps, change officer NMBS Holding: “De NMBS-Holding wil mee de motor zijn van een nieuwe, genetwerkte mobiliteit, waarin alle vervoersmodi, publiek en privé, elkaar efficiënt aanvullen (Blue-bike deelfietsen, Cambio auto’s, trein-, tram- en busvervoer gaan samen met de auto en de taxi). Onze klanten moeten vrij hun vervoermiddelen “à la carte” kunnen kiezen en kunnen dankzij een gevarieerd dienstenaanbod in de stations hun tijd optimaal benutten.
Het VIM helpt ons om een grotere groep van bedrijven en mensen te betrekken bij de realisatie van deze visie en de verschillende innovatieve projecten, onder andere via hun bijdrage aan Olympus, de Proeftuin voor elektrische voertuigen.”

Cathy Macharis, Prof. Dr. VUB, MOBI: "Als kennisinstelling hebben wij meegewerkt aan het VIM-project Built Over Water, waarvoor we een distributie-analyse hebben uitgevoerd voor het vervoer van palletten op het water. We zijn ook betrokken in 4 projecten van de proeftuin voor elektrische voertuigen, waar we met het VIM samenwerken in het project Olympus. Voor ons is het VIM de schakel die bedrijven en kennisinstellingen met elkaar verbindt, en die eveneens zorgt voor een goede communicatie naar buiten toe."

Hinko van Geelen, onderzoeker OCW: “Het VIM relateert duurzame en innovatieve mobiliteitsontwikkelingen aan een vermindering van verliesuren, het boeken van economische winst, verminderen van CO2 uitstoot en het creëren van jobs. De synergie met het OCW heeft betrekking op innovatie: dit staat bij het OCW, als partner voor duurzame wegen en als onafhankelijk kenniscentrum, hoog in het vaandel.”
VLAAMS INSTITUUT VOOR MOBILITEIT
Wetenschapspark 13
B-3590 DIEPENBEEK

T +32 11 24 60 00
F +32 11 24 60 09
E info@vim.be

BTW-nummer BE 0877 707 963

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze projectwerking en evenementen.

UW VOORDEEL ALS LID

Bouw letterlijk mee aan een betere mobiliteit!
238
LEDEN
Transport & Mobility Leuven
Comeos
Be-Mobile
Parkeon Belgium
Waterwegen en Zeekanaal
Logistics in Wallonia
NMBS Holding
Traject
Nedap
Delhaize
Witteveen en Bos
RAM Mobile Data
De Scheepvaart
Gimv
Rauwers Controle
Stad Hasselt
Touring
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Voka Kempen
Methis Consulting